Liberalismens idéhistoria: frihet och modernitet

Nycander, Svante

Mina kommentarer 2019-02-15

Betyg:

En bred genomgång av de tänkare som hänförs till den liberala traditionen, och av de historiska sammanhang som de verkade i. Beskrivningarna är i huvudsak väl avvägda, men ibland är formuleringarna litet kantiga och man blir litet förvirrad huruvida synpunkten är den refererade tänkarens, eller Nycanders åsikt om denne. Ett framträdande tema i boken är spänningen mellan de universella liberala argumenten (rättigheter, nytta, etc) och de mer historiskt baserade resonemangen. Detta är en dimension som nästan helt saknas i dagens politiska debatt. Nycander gör mig intresserad av de tänkare som hade ett mer historiskt synsätt, som exempelvis Francois Guizot. Han skriver mer utförligt om Benjamin Constant, Immanuel Kant, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, Walter Lippmann, John Dewey, Friedrich von Hayek och John Rawls.