Georg von Wright

3 böcker

Författare Titel Publicerad Betyg Recension
von Wright, Georg Logik, filosofi och språk: Strömningar och gestalter i modern filosofi 1965
von Wright, Georg Humanismen som livshållning och andra essayer 1978
von Wright, Georg Vetenskapen och förnuftet: Ett försök till orientering 1986 2