GMO och framtidens grödor

2013-11-10

Diskussionen om genetiskt modifierade organismer (GMO) tycks ta ny fart. Johan Norberg kritiserar i Svenska Dagbladet 4 november 2013 (se även 7 november 2013) den vandalisering som skett av försöksodlingar av "gyllene ris", en variant av ris som försetts med de gener som behövs för att frambringa beta-karoten, en form av vitamin A. En sådan rissort skulle kunna bidra till att minska de problem med brist på vitamin A som finns bland befolkningen i många fattiga länder.

Norberg refererar till en ledarartikel av Bruce Alberts med flera i en av de ledande forskningstidskrifterna Science 20 september 2013 :

The global scientific community has condemned the wanton destruction of these field trials, gathering thousands of supporting signatures in a matter of days. If ever there was a clear-cut cause for outrage, it is the concerted campaign by Greenpeace and other nongovernmental organizations, as well as by individuals, against Golden Rice.

Ett annat exempel är en chatt-intervju med den indiske forskaren M S Swaminathan, känd som "den indiska gröna revolutionens fader", publicerad i The Globe and Mail 16 oktober 2013. Han får frågan:

How real are the risks associated with genetically modified crops? Are we taking precautionary measures to prevent loss of biodiversity? What steps are being taken and by who?

Hans svar:

So far, the United States has the largest area under GMOs in crops like corn, soya bean, canola, etc. The transfer of genes from across sexual barriers started 30 years ago when Dr. Marc Van Montagu (a 2013 World Food Prize Laureate) and Jeff Shell, who is no more, developed methods of transferring genes through suitable vectors. So far there has been no report of untoward health hazard arising from the consumption of genetically modified corn, soya bean, canola, etc. There is also no clear evidence of any adverse impact on local biodiversity. In fact, the adverse impact on biodiversity started when a few hybrids produced by the normal Mendelian methods started replacing numerous local varities. Hence this is a problem not merely related to GMOs but is related to the promotion of agriculture consciously based on genetic diversity. Genetic homogeneity enhances vulnerability to pests and diseases. Therefore both in GMOs and in Mendelian developed varities, we must ensure genetic heterogeneity.

Det är kanske dags för en framtidsdebatt om GMO. Men jag tror inte det räcker med saklighet, eftersom frågan har en så tydlig ideologisk laddning. För oss som anser att GMO har en stor potential att användas för viktiga framsteg gäller det att förstå att motståndet inte bara handlar om riskbedömning. Den ofta åberopade försiktighetsprincipen kan ha sin relevans, men den används också som ett intellektuellt alibi för något annat.

Det handlar om djupare, närmast filosofiska, attityder till frågan om vad som är "naturligt". Det rör vid den fundamentala inställningen att det som är "naturligt" också är "gott", och omvänt att det som är "onaturligt" inte kan vara "gott". Det rör vid frågan om människans förhållande till naturen.

Det handlar alltså om svåra resonemang som går långt utöver försiktighetsprincipen. Jag hoppas kunna skriva mer om detta framöver.