Civilisation

Samhälle, vetenskap, kultur

Per Kraulis

Mastodon @PerKraulis@mastodon.nu
Twitter @PerKraulis

Kragh, Martin: Det fallna imperiet: Ryssland och väst under Vladimir Putin Review 2023-01-08

Bra översikt av den politiska dynamiken i Ryssland och mellan Ryssland och omvärlden i ljuset av historien. För den som, likt mig, följt med i nyhetsflödet sedan 1980-talet så kommer inte boken med så mycket nytt, utan dess förtjänst är snarare att den placerar händelserna i ett sammanhang. Det mesta av texten skrevs före attacken mot Ukraina 24 februari 2022, och även om den trots det i huvudsak står sig bra, så undrar jag om inte vissa analyser hade fått en annan betoning idag.

Jalalvand, Farshid: Apan & Filosofen Review 2023-01-05

En bok som resonerar kring hur filosofi, vetenskap och evolution förhåller sig till varandras berättelser. Välskrivet, intressant och pedagogiskt. Beskrivningen av hur evolutionen fungerar är rakt på sak och lättfattlig. Överlag är texten lättläst, och den rör sig över många frågor och nämner många filosofer, i stort sett hela tiden på ett rimligt sätt. Det blir stora svep genom idéhistorien. Ibland kanske den närmar sig det ytliga, vilket möjligen är närmast oundvikligt.

Östbring, Björn: Nationalstaten - En essä om liberal nationalism och Sveriges framtid Review 2023-01-04

En genomgång av argument och positioner kring frågan om liberalismens förhållande till nationalismen. Jag bidrog med kommentarer till manuset, så jag kan egentligen inte recensera den. Jag kan säga att en person i min närhet, som är mycket känslig för kvalité på språk och argument, ansåg att den var välskriven. Ett betyg så gott som något.

Tomasello, Michael: The Evolution of Agency: Behavioral Organization from Lizards to Humans Review 2022-12-19

Michael Tomasello is an unusual scientist who does not shy away from the big questions. His new book is short and written with admirable clarity. He marshals both empirical and philosophical evidence to support his hypothesis on the evolution of agency in animals. Agency is the active approach that higher animals take to the problem of surviving. The paradigm of stimulus/response that is sometimes used to analyse this activity is hopelessly inadequate, in Tomasello's view. He posits a number of stages in the evolution of agency, where humans have reached the stage of socially normative agents, in which culture and norms are an essential part of our ecological niche.

Darwin, Charles: Om Arternas Uppkomst Recension 2022-11-24

Det är inte lätt att recensera en bok som är klassikernas klassiker. Är det inte litet förmätet att säga något kritiskt? Det uppenbara först: Charles Darwins teori om evolutionen är en av vetenskapens största framsteg. I boken samlar han ihop en mängd olika argument för den, och diskuterar dem med en kombination av skärpa och ödmjukhet. Han redovisar sådant som han anser utgör svåra problem för teorin. Men det är inte svårt att se varför, trots allt, så många av de som läste boken lät sig övertygas. Boken är inte alls den torra traktat som man skulle kunna föreställa sig, utan en levande och resonerande text.

Thomas, Nicholas: Voyagers: The Settlement of the Pacific Review 2022-11-16

A nice description of the controversies and investigations of the settlement of the Pacific Ocean islands by several different waves of people. It's a wonderful and fascinating story. In particular, the skills involved in navigating the deep sea using the stars and reading the signs of the ocean are humbling. The traditions and techniques developed by these expert seafarers were amazing, and happily there are now efforts to remember and revive the old ways.

Raihani, Nichola: The Social Instinct: How Cooperation Shaped the World Review 2022-11-04

This is one of the best books on human evolution I have read. Nichola Raihani writes very well, and manages to explain scientific results and theoretical arguments in a very accessible manner. Beginning with cooperation on the level of genes, she goes on to explain how cooperation is the basis for multicellular life, continuing to cooperation between individual organisms. As part of the package, we get a very good description of how evolution works in general.

Fukuyama, Francis: Liberalism and Its Discontents Review 2022-10-30

A pretty good text on the decline of liberalism in world politics in recent years. Many of the problems are related to the unintentional effects of policies that have been called liberal, sometimes accurately, sometimes not. Fukuyama defines liberalism as arguing "for the limitation of the powers of government through law and ultimately constitutions, creating institutions protecting the rights of individuals..." Fukuyama criticizes neoliberalism as an economic liberalism that has increased inequality and directly or indirectly caused many of the issues besetting liberalism today. He points out that the threats to liberal democracy comes in different ways from both the left and the right.

Gaus, Gerald F: The Open Society and Its Complexities Review 2022-10-06

The focus of this multifaceted text is how the Open Society - a free, individualistic, diverse, dynamic society - can work given human nature and the complexity of the Open Society. It is organized as an investigation of what the author Gerald Gaus calls Friedrich Hayek's three unsettling theses: 1) That human nature has a tribal and parochial egalitarian basis which fundamentally is in conflict with the Open Society, and must be kept in check by it. 2) The Open Society is too complex to be amenable to justification, i.e. rational analysis and criticism. 3) The complexity of the Open Society is such that conscious human control and governance is impossible. At most, the state can provide the framework for the openness of the Open Society. Basically, the project that Gaus embarks on is to make a more optimistic case for the Open Society by critically discussing, and to some extent refuting Hayek's theses.

Kulturella konstruktioner är våra och ändå oberoende Inlägg 2022-09-21

Frågan har satt myror i huvudet på filosofer sedan Platons tid: Är matematiken ett människans påhitt, eller är det något som finns inbyggt i universum? Är det något vi uppfinner, eller upptäcker? I en artikel i New York Times av Alec Wilkinson 2022-09-18 diskuteras den frågan, vilket uppmärksammades av Jerry Coyne i blogginlägget Did we discover math or invent it?. Tyvärr har jag ingen prenumeration på NYT, så jag kan inte kommentera hela artikeln, men Coyne återger ett tankeväckade citat från den, vars mest intressanta del lyder:

Sök