Civilisation

Samhälle, vetenskap, kultur

Per Kraulis

Mastodon @PerKraulis@mastodon.nu
Twitter @PerKraulis

Kropotkin, Pyotr: Ömsesidig hjälp Recension 2023-03-18

En engagerad argumentation mot idén om att tillvaron och evolutionen är präglad av konkurrens. Den kan ses som ett genmäle mot Thomas Huxleys (känd som "Darwins bulldog) "The Struggle for Existence in Human Society". Kropotkin presenterar mängder av anekdoter om vittgående samarbete i naturen och samhället. Hans diskussion spänner över naturen i Sibirien till "vildarna" (jägar/samlare, skulle vi säga) och "barbarerna" (ungefär klansamhällen) till de samtida arbetarföreningarna. Hans hyllning av medeltidsstadens skrågillen är mycket intressant, och kan med fördel ses i ljuset av Joseph Henrichs tes i "The Weirdest People in the World" att nedmonteringen av klansamhället under tidig medeltid skapade förutsättningar för samverkan i bland annat skrågillen, vilket sedan utvecklades till den västerländska moderniteten.

Hippel, William von: The Social Leap: how and why humans connect Review 2023-02-21

The "social leap" in the book's title refers to the solution that our ancestors came up with when they left the rain forest for the savannah. The book describes the benefits, challenges and tragedies of human sociality. The social capacity is based on collaboration, and we as a species are extremely dependent on working together. Many findings from recent research are brought together in an overview of the evolution of our ancestors. One example of how seemingly irrelevant findings can assist in figuring out details of our history is the evolution of a species of lice that requires clothing to thrive, genetically estimated to have occurred at about 70,000 years ago, gives an indication of the latest date when clothing became ubiquitous.

Pettit, Philip: The Birth of Ethics: Reconstructing the Role and Nature of Morality Review 2023-02-05

The title of this book by Philip Pettit points to an intriguing and important question. As the subtitle has it, the goal of the book is "reconstructing the role and nature of morality." It attempts to analyze how ethics came into being. How did humans invent, or discover, ethics? A description of how ethics fits in with human evolution could potentially tell us a lot about both humans and ethics. But the way this book goes about it does not, in my mind, deliver the goods. The starting point is not very believable, and the explicit constraints put on the narrative by the author do not help. The result is disappointing. In fact, the most useful part of the book is the criticism of its main text by Michael Tomasello in a short section at the end.

Kragh, Martin: Det fallna imperiet: Ryssland och väst under Vladimir Putin Review 2023-01-08

Bra översikt av den politiska dynamiken i Ryssland och mellan Ryssland och omvärlden i ljuset av historien. För den som, likt mig, följt med i nyhetsflödet sedan 1980-talet så kommer inte boken med så mycket nytt, utan dess förtjänst är snarare att den placerar händelserna i ett sammanhang. Det mesta av texten skrevs före attacken mot Ukraina 24 februari 2022, och även om den trots det i huvudsak står sig bra, så undrar jag om inte vissa analyser hade fått en annan betoning idag.

Jalalvand, Farshid: Apan & Filosofen Review 2023-01-05

En bok som resonerar kring hur filosofi, vetenskap och evolution förhåller sig till varandras berättelser. Välskrivet, intressant och pedagogiskt. Beskrivningen av hur evolutionen fungerar är rakt på sak och lättfattlig. Överlag är texten lättläst, och den rör sig över många frågor och nämner många filosofer, i stort sett hela tiden på ett rimligt sätt. Det blir stora svep genom idéhistorien. Ibland kanske den närmar sig det ytliga, vilket möjligen är närmast oundvikligt.

Östbring, Björn: Nationalstaten - En essä om liberal nationalism och Sveriges framtid Review 2023-01-04

En genomgång av argument och positioner kring frågan om liberalismens förhållande till nationalismen. Jag bidrog med kommentarer till manuset, så jag kan egentligen inte recensera den. Jag kan säga att en person i min närhet, som är mycket känslig för kvalité på språk och argument, ansåg att den var välskriven. Ett betyg så gott som något.

Tomasello, Michael: The Evolution of Agency: Behavioral Organization from Lizards to Humans Review 2022-12-19

Michael Tomasello is an unusual scientist who does not shy away from the big questions. His new book is short and written with admirable clarity. He marshals both empirical and philosophical evidence to support his hypothesis on the evolution of agency in animals. Agency is the active approach that higher animals take to the problem of surviving. The paradigm of stimulus/response that is sometimes used to analyse this activity is hopelessly inadequate, in Tomasello's view. He posits a number of stages in the evolution of agency, where humans have reached the stage of socially normative agents, in which culture and norms are an essential part of our ecological niche.

Darwin, Charles: Om Arternas Uppkomst Recension 2022-11-24

Det är inte lätt att recensera en bok som är klassikernas klassiker. Är det inte litet förmätet att säga något kritiskt? Det uppenbara först: Charles Darwins teori om evolutionen är en av vetenskapens största framsteg. I boken samlar han ihop en mängd olika argument för den, och diskuterar dem med en kombination av skärpa och ödmjukhet. Han redovisar sådant som han anser utgör svåra problem för teorin. Men det är inte svårt att se varför, trots allt, så många av de som läste boken lät sig övertygas. Boken är inte alls den torra traktat som man skulle kunna föreställa sig, utan en levande och resonerande text.

Thomas, Nicholas: Voyagers: The Settlement of the Pacific Review 2022-11-16

A nice description of the controversies and investigations of the settlement of the Pacific Ocean islands by several different waves of people. It's a wonderful and fascinating story. In particular, the skills involved in navigating the deep sea using the stars and reading the signs of the ocean are humbling. The traditions and techniques developed by these expert seafarers were amazing, and happily there are now efforts to remember and revive the old ways.

Raihani, Nichola: The Social Instinct: How Cooperation Shaped the World Review 2022-11-04

This is one of the best books on human evolution I have read. Nichola Raihani writes very well, and manages to explain scientific results and theoretical arguments in a very accessible manner. Beginning with cooperation on the level of genes, she goes on to explain how cooperation is the basis for multicellular life, continuing to cooperation between individual organisms. As part of the package, we get a very good description of how evolution works in general.

Sök