Böcker publicerade 2017 (26)

Författare Titel Publicerad Betyg Recension
Ahrens, Sönke How to Take Smart Notes 2017
Bergh, Andreas Två filter - Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig 2017 3
Boyd, Robert A Different Kind of Animal: How Culture Transformed Our Species 2017 5 2020-07-10
Dennett, Daniel C; Jakobsson, Jim Från bakterier till Bach och tillbaka: medvetandets evolution 2017
Doudna, Jennifer A; Sternberg, Samuel H A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution 2017 5
Frans, Emma Larmrapporten: Att skilja vetenskap från trams 2017 2 2017-10-25
Fry, Stephen Mythos: The Greek Myths Retold 2017 4 2018-06-17
Gessen, Masha Framtiden är Historia: det totalitära Rysslands återkomst 2017
Goodhart, David The Road to Somewhere: The New Tribes Shaping British Politics 2017 4 2018-06-10
Göndör, Eli Religionskollision - Minoritet, majoritet och toleransens gränser 2017
Lappalainen, Tomas Världens första medborgare 2017
Lilla, Mark The Once and Future Liberal: After Identity Politics 2017 3 2018-09-23
Lindenfors, Patrik For Whose Benefit?: The Biological and Cultural Evolution of Human Cooperation 2017
Luce, Edward The Retreat of Western Liberalism 2017 3 2018-11-15
McAfee, Andrew; Brynjolfsson, Erik Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future 2017 3 2018-07-08
Mercier, Hugo; Sperber, Dan The Enigma of Reason: A New Theory of Human Understanding 2017 5 2017-10-09
Molander, Per Condorcets misstag : Hoten mot staten och demokratin 2017 3 2018-04-30
Popper, Karl Det öppna samhället och dess fiender 2017
Ruse, Michael; Richards, Robert J The Cambridge Handbook of Evolutionary Ethics (Cambridge Handbooks in Philosophy) 2017
Sapolsky, Robert M Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst 2017 4 2018-09-09
Sörlin, Sverker Antropocen : en essä om människans tidsålder 2017 2
Waller, John Heredity: A Very Short Introduction 2017
Wikforss, Åsa Alternativa fakta - Om kunskapen och dess fiender 2017 3 2017-11-03
Wray, Britt; Church, George Rise of the Necrofauna: The Science, Ethics, and Risks of De-Extinction 2017
Wästerberg, Olle; Lindvall, Daniel Folkstyret i rädslans tid 2017 2 2018-07-20
Zhu, Nick Data Visualization with D3 4.x Cookbook - Second Edition 2017