Etikett: Karl Popper

Datum Inlägg
2022-09-21 Kulturella konstruktioner är våra och ändå oberoende
2019-10-23 Individualismen, människan och behovet av liberal självkritik
2019-09-17 Kritik av Lena Andersson: När ska Andersson komma ner på jorden?
2019-07-11 Tycker The Economist att jag är konservativ?
2019-05-30 Lena Anderssons trams om Karl Popper
2018-07-17 Adam Kjellgren om myter i politiken. Det meningsfulla sammanhanget
2018-07-01 Djävulens liberal
2017-09-19 Nazismen och gränsen för toleransen
2016-12-22 Med Per Svensson som vän behöver liberalismen inga fiender
2016-09-28 Porta nazisterna!
2016-07-29 Per Altenberg, det öppna samhället och liberalernas blinda fläck
2016-06-19 Is there a philosophy of biology?
2016-04-20 Tror liberaler på samhället?
2016-03-06 Plato at the Googleplex: Philosophical solutions and their problems
2015-04-09 Småbarn använder Karl Poppers kunskapsteori
2015-03-12 Reformpolitik: död eller fel fokus?
2015-02-16 A must-read: Kenan Malik's book on the history of moral philosphy
2015-02-15 Måste läsas: Kenan Maliks bok om moralfilosofins historia
2015-01-09 Lena Andersson avslutar: Essensbegreppet är fruktbart
2015-01-08 Svar till Lena Andersson: Ytliga likheter
2015-01-07 Lena Andersson svarar: Följ Poppers tankestrukturer
2015-01-04 Lena Anderssons dolda agenda om Popper och postmodernismen
2014-12-29 Ronald Dworkins bok "Religion without God"
2014-12-12 Jodå, Sverigedemokraterna är nyfascister
2014-12-05 Lena Andersson vs. Karl Popper
2014-12-02 Karl Popper: Det öppna samhället och dess fiender
2014-04-23 Världens kris - vänsterns lösningar: Oväntat intressant
2014-03-18 Debatt om Per Svenssons bok: Elefanten som inte fanns i rummet
2014-03-16 Per Svensson: Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel.
2014-01-09 Håkan Boström om modernitetens kris
2013-12-04 Liberalismen, medelklassen och det goda samhället
2013-08-15 Ian Morris: Mönstren i historiens utveckling
2013-04-04 Strukturell rasism: Har framsteg skett? Är framsteg möjliga?